کارگاه زیرنویس یار

از این طریق می توانید مشکلات مربوط به زیرنویس های فارسی را مرتفع نمایید:

1- افزودن یا کاهش تاخیر در زمانبندی زیرنویس
2- رفع مشکل چسبندگی بین زمانبندی های زیرنویس
3- اصلاح ساختاری کدبندی زیرنویس جهت نمایش

زیرنویس را اینجا بکشید

مشخصات فایل :

نام : {{file.name}}

سایز : {{file.size}}

تعداد خطوط : {{file.lines.length}}


تنظیمات


اصلاح زمانبندی